Medlemmar

Medlemmar i Grappa Hub

 

 

Anna-Lena Tegebro

Coachning, organisationsutveckling och föreläsningar
www.coachkonsulten.se
www.tonarscoaching.se

Anna-Carin Lensbo

Import och försäljning av unika livsstilsprodukter från Japan.
www.najsofsweden.se
www.bentobox.se

Erik Ågerup

Auk. revisor
www.arevision.se

Jeanette Karsten

Arkitekt, design och konstnär
www.jeanettekarsten.com

Emil Höglund

Datorsupport och leadsgenerering
www.mindatorsupport.se
www.sandymedia.se

Staffan Nilsson

Kommunikation och reklam
www.punktco.se

Anders Eriksson

WP Experten
www.wpexperten.se

Jessika Kamblad

Ekonomi och redovisning
www.lavendo.se

Inger Boman

Adokat
www.ingerboman.se